VÄXLANDE MARKFÖRHÅLLANDEN

Vid passage från växtyta genom hårdgjorda ytor används transportrör av typen markrör 160 mm, alternativt markrör 110 mm. Savaq-röret kopplas så att sugvekar kommer åt att suga upp även vatten från mellanliggande transportrör.

L

L

L

L

L

L

L

L