author-img-block
author-sign

LOD + BEVATTNING = SANT

HUR KAN VI HJÄLPA ER?

Savaq är lösningen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och samtidig bevattning i stadsmiljö och erbjuder ett optimerat nyttjande av vatten av varierande kvalitet. Savaq - kort för Save Aqua - formar tillsammans med kompletterande lösningar ett unikt koncept som möjliggör resurseffektiv hantering och fördröjning av vatten i LOD-sammanhang kombinerat med samtidig bevattning av gröna ytor i stadsmiljö.