Upphöjda Bäddar

Savaq är en utmärkt produkt att använda både i bevattningshänseende och LOD-mässigt i upphöjda växtbäddar. Med de konceptlösningar som ingår kan vi även lyfta vatten utan pumpteknik till lämplig användningsnivå i högre liggande växtbäddar. Savaq ger en långsam och balanserad vattentillförsel som ger kompakt växtlighet med bättre blomning i blomstrande växtlighet.