Hängande Trädgårdar

Vid installationer på tak och terrasser där vattnet passerar i enkla lösningar kan även svanhalsmetoden ordnas för att skapa ett inflöde i systemen. Lösningen ger möjlighet till takfotsgrönska som kan hänga ned och tar sitt vatten från en förväntad hyfsat jämn nederbörd. Dock bör man tillse att möjlighet att fylla manuellt kvarstår.