Lyfta vatten

Vid installation av våra vattenfällor - för att lyfta eller leda vatten till högre läge och för användning ute respektive inne - projektanpassas alltid tillflöde och bräddning. Bräddning sker vid fullt Savaq-system samt vid stora flöden direkt till brunn. Montagehöjden anpassas efter önskad transportsträcka och lyfthöjd.