Konceptskisser

Savaq är flexibelt och kan användas på många olika sätt som en egen lösning men också som en dellösning kombinerad med andra fördröjningssätt vid stora flöden. Grundkonceptet bygger på att ta vara på regnvattenresurser och att fördröja och använda dessa resurser lokalt. Regnvattnet tas om hand direkt från de högst liggande taknivåerna. Vattnet kan då nyttjas i Savaq för växtkonstruktioner redan på tak i form av växthusinstallationer, utomhusbäddar för grönsaker eller för prydnadsväxter. Det omhändertagna vattnet kan också nyttjas på väg ned i terrasseringar eller i olika formationer i markplan. Med vårt koncept kan vattnet även lyftas till högre belägna växtinstallationer utan pumpar. Vatten från hårdgjorda markytor, såsom parkeringar, vägar och andra plattytor kan också tas tillvara och nyttjas i markplan för att fördröja vattenresurserna.

Rör pekaren över bilderna för mer info

 

VÄXLANDE MARKFÖRHÅLLANDEN

Vid passage från växtyta genom hårdgjorda ytor används transportrör av...
Läs mer

NIVÅSKILLNADER

Vid bäddar med nivåskillnader fylls alltid vattnet på högsta punkt....
Läs mer

BRUNT/VINTERSALTAT VATTEN

Vid användning av vatten från ytor som vintersaltas finns möjligheten...
Läs mer

BRÄDDNING MED SVANHALS

Vid enkla taklösningar för passerande LOD-vatten kan en enkel svanhalslösning...
Läs mer

DOLD LÅGBRUNN

Lågbrunnen (LB) ger möjlighet att helt dölja den vattenfördelande brunnslösningen....
Läs mer

YTVATTENFLÖDE

Ett planerat område för ytvattenflöde med vattenkrävande växtmaterial kan organiseras...
Läs mer