Galleri

VÄXLANDE MARKFÖRHÅLLANDEN

Vid passage från växtyta genom hårdgjorda ytor används transportrör av...
Läs mer

NIVÅSKILLNADER

Vid bäddar med nivåskillnader fylls alltid vattnet på högsta punkt....
Läs mer

BRUNT/VINTERSALTAT VATTEN

Vid användning av vatten från ytor som vintersaltas finns möjligheten...
Läs mer

BRÄDDNING MED SVANHALS

Vid enkla taklösningar för passerande LOD-vatten kan en enkel svanhalslösning...
Läs mer

DOLD LÅGBRUNN

Lågbrunnen (LB) ger möjlighet att helt dölja den vattenfördelande brunnslösningen....
Läs mer

YTVATTENFLÖDE

Ett planerat område för ytvattenflöde med vattenkrävande växtmaterial kan organiseras...
Läs mer

Torg

Vid torginstallationer kan man antingen använda sig av ytvattnet från...
Läs mer

Innergård

Savaq kan användas för olika former av innergårdslösningar med utmärkt...
Läs mer

Vinterträdgård

I vinterträdgårdar kan man med utmärkt resultat använda dagvatten året...
Läs mer

Gata

Vellinge kommun har här gjort en sommarplanteringsyta i trafikmiljö med...
Läs mer

Terrassering

En privat kund i Tullinge har delat med sig av...
Läs mer

Plantering

Att nyttja Savaq i växtbäddar av friliggande karaktär är en...
Läs mer

Bevattning Manuell Påfyllning

Växtbäddar för enbart manuellt påfylld bevattning ger en arbetsbesparing och...
Läs mer

Park

Nedan ses läggning och resultat i en parkyta. Torra rabattytor...
Läs mer

Upphöjda Bäddar

Savaq är en utmärkt produkt att använda både i bevattningshänseende...
Läs mer

Hängande Trädgårdar

Vid installationer på tak och terrasser där vattnet passerar i...
Läs mer

Sluttande Installation

Savaq kan vid behov läggas i kraftiga lutningar upp till...
Läs mer

Nivåsticka

Nivåsticka för kontroll av vattennivå
Läs mer

Aspö Eko-Logi

Skövdebostäder valde Savaq för att bevattna med regnvatten i sitt ekologiska...
Läs mer

Bovieran Enköping

Savaq tar hos hos Bovleran Enköping hand om runt 11 kubikmeter regnvatten...
Läs mer

Bovieran Norrköping

Savaq tar hos hos Bovleran Norrköping hand om runt 11 kubikmeter regnvatten...
Läs mer

BRF Linjalen

Savaq bevattnar den stora, nyrenoverade innergården hos BRF Linjalen vid...
Läs mer