Fortsatt samarbete med Bovieran

4 juni, 2016

Terrigio AB fortsätter sitt samarbete med Bovieran på flera orter. Efter att ha färdigställt både Norrköping och Enköping kommer vi att gå vidare till Helsingborg för att därefter fortsätta i Falun, Sala, Strängnäs och Skövde.

Vi tar i projekten hand om runt 12 kubikmeter vatten som bevattnar dess vinterträdgårdar och som använder sig av våra specialutvecklade vattenfällor för högre liggande växtytor. Regnvattnet från vinterträdgårdens tak används lokalt och bidrar till radikalt minskad färskvattenförbrukning i skötseln av anläggningen. Savaq arbetar utan tryck med både manuellt tillfört vatten och regnvatten direkt från anläggningens tak. Savaq är självreglerande mellan vattenkrävande och mindre vattenkrävande växter. Installationen innebär en årsbesparing på 50-70% med en kraftigt reducerad fukthalt i anläggningen.