Flödesbrunn

Flödesbrunnen används när man önskar leda bort saltkontaminerat vatten från växtytor och är idealisk att använda vid vintersaltade ytor som parkeringar, parkeringshus och torg. Vinterstängning sker manuellt via ett specialverktyg som vrider innersektionen och stänger till tillflödet till Savaq-systemet. Vid stängt system töms brunnen av en veke i botten av brunnen för att eliminera frysnings- och sprängningsrisken. Flödesbrunnen ansluts med tillflöde endast via avrinning från hårdgjord yta eller kombinerat med annat tillflöde kopplat in i brunnen. Bräddning sker direkt i brunnen vid stora flöden eller när Savaq-systemet är fullt. Rördimensioner, höjd och betäckning anpassas för aktuellt projekt.

För Produktblad Flödesbrunn KLICKA HÄR

  • Leder bort saltkontaminerat vatten från växtytor
  • Specialverktyg av metall för manuell vinterstängning
  • Eftertömning via veke i botten av brunnen eliminerar frysnings- och sprängningsrisken
  • Tillflöde och bräddning direkt i brunnen
  • Anpassning av rördimensioner för aktuellt projekt
  • Projektanpassning av höjd och betäckning