Bevattning

Savaq kan med fördel också installeras som ett rent bevattningssystem med automatisk eller manuell påfyllning. Systemet ger många praktiska fördelar:

  • Underjordiskt kapillärt bevattningssystem utan tryck
  • Bevattning direkt i rotzonen ger kompakt växtlighet
  • Annueller, perenner och buskar blommar rikligare än med ovanjordsbevattning
  • Underhållsfri långtidsbevattning
  • Fylls manuellt eller med kompletterande tekniklösningar
  • Kraftigt vattenbesparande för all växtlighet
  • Snabbinstallerad
  • Ligger dold i växtbädden