Användningsområden

Savaq kan användas i många olika miljöer och byggnationer och har många olika användningsområden. Vid installation av Savaq på t.ex bjälklag är det av vikt att poängtera att systemet inte adderar någon vikt. Bilderna ger några exempel på var Savaq kan erbjuda en bra lösning.

Rör pekaren över bilderna för mer info

Torg

Vid torginstallationer kan man antingen använda sig av ytvattnet från...
Läs mer

Innergård

Savaq kan användas för olika former av innergårdslösningar med utmärkt...
Läs mer

Vinterträdgård

I vinterträdgårdar kan man med utmärkt resultat använda dagvatten året...
Läs mer

Gata

Vellinge kommun har här gjort en sommarplanteringsyta i trafikmiljö med...
Läs mer

Park

Nedan ses läggning och resultat i en parkyta. Torra rabattytor...
Läs mer

Plantering

Att nyttja Savaq i växtbäddar av friliggande karaktär är en...
Läs mer

Sluttande Installation

Savaq kan vid behov läggas i kraftiga lutningar upp till...
Läs mer

Terrassering

En privat kund i Tullinge har delat med sig av...
Läs mer

Hängande Trädgårdar

Vid installationer på tak och terrasser där vattnet passerar i...
Läs mer

Bevattning Manuell Påfyllning

Växtbäddar för enbart manuellt påfylld bevattning ger en arbetsbesparing och...
Läs mer

Upphöjda Bäddar

Savaq är en utmärkt produkt att använda både i bevattningshänseende...
Läs mer