YTVATTENFLÖDE

Ett planerat område för ytvattenflöde med vattenkrävande växtmaterial kan organiseras så att man tar ned ytvatten i en brunn och därifrån leder det in i Savaq-systemet, som i detta fall blir en extra vattenresurs för att vidmakthålla en fuktälskande grönska i stråk eller fält som är placerade lågt för att kunna leda ytvatten vid större regnmängder och bibehålla växtlighetens frodighet med hjälp av flödesbegränsat vatten i Savaq-systemet.

L

L

L

L

L

L