Vinterträdgård

I vinterträdgårdar kan man med utmärkt resultat använda dagvatten året runt om stuprören leds inomhus. Vattnet kan med hjälp av inbyggda rensenheter lösa stora delar av vattenförsörjningen i vinterträdgårdarna under förutsättning att takytorna är tillräckliga. Fördelarna inomhus är den sänkta fukthalten med hjälp av kapillärbevattningstekniken, samt de stora besparingar som kan göras av färskvattenåtgången.