Torg

Vid torginstallationer kan man antingen använda sig av ytvattnet från torget som leds till brunn och in under växtytan direkt eller att man väljer att ta vatten från stuprör via en vattenfälla som lyfter vattnet upp till högre liggande växtbädd, vilken är en av lösningarna som ingår i vårt koncept.