Terrassering

En privat kund i Tullinge har delat med sig av sin använding av Savaq. I huset nedan har en av dessa 8 meter långa och 70 centimeter djupa cementbalkonglådor fått fiberduk i grunden för att sedan ha fyllts på med U-jord, lera och pimpsten. I denna jord har Savaq lagts. Därefter har balkonglådan fått nya växter planterade för framtida härlig grönska med enkel kapillär bevattning.