Sluttande Installation

Savaq kan vid behov läggas i kraftiga lutningar upp till 36 grader med bra funktion. Bäst är naturligtvis om man har möjlighet att installera i olika plan i en växtyta för att nyttja systemets fulla kapacitet. Kombinationer mellan plan läggning och följande sluttande läggning i samma rörlängd fungerar också förutsatt att överbräddning ordnas i slutet av systemet.