Plantering

Att nyttja Savaq i växtbäddar av friliggande karaktär är en klart enkel och arbetsbesparande lösning. Savaq kan läggas både plant och i fallande läggning och kan användas i långtidsbäddar likaväl som tillfälliga lösningar som kan återanvändas i nya konstellationer efter behov. I sommarplanteringar bör man lägga Savaq med cc 80. Detta för att de höga kraven på tillgängligt vatten gör att man bör ha snabb tillförsel från Savaq.