Park

Nedan ses läggning och resultat i en parkyta. Torra rabattytor med perennplanteringar på cirka 50 m2 försågs med Savaq. Dessa vattnas nu en gång per vecka eller varannan vecka efter behov. Projektet resulterade i en lyckad plantering med snabb etablering.