NIVÅSKILLNADER

Vid bäddar med nivåskillnader fylls alltid vattnet på högsta punkt. Detta kan ske antingen direkt från stuprör eller med vår vattenfälla som lyfter vattnet utan pump. Vid nivåskillnaden placeras vår connector (mellanvägg) alldeles innan vattnet förs ned till en lägre nivå. Vid läggning med nivåskillnader krävs att den lägsta nivån bräddar över mot överlopp när Savaq-systemet är fullt. Överloppet kan då vara kopplat till dagvattenledning, flödesbegränsande tank eller annan slutlösning.

L

L

L

L

L