Innergård

Savaq kan användas för olika former av innergårdslösningar med utmärkt resultat. Den kan då användas på bjälklag i plant utförande eller i upphöjda bäddar med upplyft vatten med hjälp av vår vattenfälla. Anläggs ytorna med flera nivåer som kan sammankopplas, så går stuprörsflödet alltid till översta bäddanordningen först, för att därefter brädda ned mot lägre liggande växtbäddar. Den typen av lösningar kräver en avbräddning i rörsluten.