Gata

Vellinge kommun har här gjort en sommarplanteringsyta i trafikmiljö med hjälp av Savaqsystemet. Bevattningen är en enkel, snabbmonterad lösning för designade ytor av olika varianter. Savaq läggs här med 80 centimeters mellanrum mellan raderna för att ge en jämn tillförsel. Systemet kan läggas antingen plant eller i fall och monteras smidigt med hjälp av Savaqs monteringsverktyg. För att sedan få en snabb och enkel jordpåfyllning över bevattningen så bör systemet vattenfyllas för att det ska behålla den lutning som förberetts. Den blomstrande bilden visar ytan efter 3 månader.