DOLD LÅGBRUNN

Lågbrunnen (LB) ger möjlighet att helt dölja den vattenfördelande brunnslösningen. Vattenflödet rensas innan tillflöde med lövrenslösning. Vattnet styrs av en vattenledare i sidled för fyllning av Savaq-rören. Överskottsvatten bräddar över i stuprörets förlängning. Stuprörets uppstickande del skall ligga exakt i överkant av Savaq-matningen för att bräddningen skall fungera optimalt, vilket är avgörande för lyckad installation. Lösningen fungerar både med pluggade och öppna Savaq-system.

L

L

L

L

L

L