BRUNT/VINTERSALTAT VATTEN

Vid användning av vatten från ytor som vintersaltas finns möjligheten att använda vår patenterade flödesbrunn för vinterstängning. Denna kan alltså användas för att säsongsvis styra bort saltat vatten från växtligheten. Vi kan använda brunt vatten i systemet och minskar siltinnehållet i den första kammaren där en inspektionsbrunn lämpligen placeras. Denna kan då sugas rent vart 3-5 år beroende på halten silt i vattenflödet.

L

L

L

L

L

L