BRÄDDNING MED SVANHALS

Vid enkla taklösningar för passerande LOD-vatten kan en enkel svanhalslösning anordnas för passerande vatten. Vattnet pressas då in i Savaq-systemet innan det flödar över till andra lösningar.

L

L

L

L

L

L

L

L