Bevattning Manuell Påfyllning

Växtbäddar för enbart manuellt påfylld bevattning ger en arbetsbesparing och en jämnare tillväxt än konventionell ovanjordsbevattning. Vid kapillär bevattning får växtligheten en rotmiljö med kapillärt bunden fuktighet, vilket ger kompakta, välväxta plantor och bättre blomrikedom. Savaq har lösningar för att leda fram vatten på olika sätt till växtbäddar via olika typer av brunnar och det är full möjligt att automatisera tillflödet om så önskas. Vid Landvetters busscentral finns 80 m2 ytor av olika karaktär som alla bevattnas med Savaq. Dessa ytor har försetts med både buskar, perenner och bambu i spännande cortenstålsarrangemang samt husnära perennytor mixade med trädplanteringar. Flera av ytorna får inget naturligt regnvatten och Savaq erbjuder här en praktisk lösning av skötsel och sparsam långtidsbevattning.