Savaq installerat hos BRF Linjalen i Göteborg

15 juli, 2016

Savaq bevattnar nu den stora, nyrenoverade innergården hos BRF Linjalen vid Ramberget på Hisingen i Göteborg. Installationen som omfattar mer än 400 meter Savaq ligger på ett äldre bjälklag. Savaq valdes där till att bevattna växtligheten pga sina långtidsbevattnande och vattenbesparande egenskaper. Värt att betona är också att Savaq vid installation på t.ex bjälklag inte adderar någon vikt.